طراحی سایت آژانس تبلیغاتی

طراحی سایت آژانس تبلیغاتی

طراحی : آرپی

طراحی سایت آژانس تبلیغاتی

طراحی سایت آژانس های تبلیغاتی و شرکت های هنری با هدف نمایش محصولات، این شرکت های تبلیغاتی به علت نوع کار و هنری بودن سبک کارشون، مهم است که در طراحی سایت آنها نیز از طراحی های هنری استفاده شود. و ترکیب رنگ هایی که باید در طراحی سایت کانون های تبلیغاتی و آژانس های تبلیغاتی و هنری استفاده می شود بسیار تخصصی است.

طراحی سایت آژانس تبلیغاتی:

طراحی سایت آژانس های تبلیغاتی و شرکت های هنری با هدف نمایش محصولات، این شرکت های تبلیغاتی به علت نوع کار و هنری بودن سبک کارشون، مهم است که در طراحی سایت آنها نیز از طراحی های هنری استفاده شود. و ترکیب رنگ هایی که باید در طراحی سایت کانون های تبلیغاتی و آژانس های تبلیغاتی و هنری استفاده می شود بسیار تخصصی است.

آدرس سایت

http://chromaphoto.net/

Asp.net

90%

Html5

100%

Css3

75%

Jquery

95%

Sql Server

65%

نظر خود را ثبت نمایید: