طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی

طراحی : آرپی

طراحی سایت شرکتی

بررسی اهداف طراحی سایت شرکتی

شرکت های نمایشگاهی و برگزاری رویدادها جز شرکت هایی هستند که وب سایت برای شان ضروری است. مخاطبان یک شرکت نمایشگاهی به دنبال موضوع، تاریخ و جزییات نمایشگاه ها است و برایش مهم است که سریع و آسان به این اطلاعات دست داشته باشد. و در صورت امکان ثبت نام نماید.

بنابراین یک وب سایت نمایشگاهی دو هدف دارد:

1. اطلاع رسانی و گسترش آگاهی

2. ثبت نام و یا خرید بلیط

از موارد مهم دیگری که در طراحی یک سایت نمایشگاهی حائز اهمیت است کاربرپسندی و پیمایش درست صفحات برای کاربر است. چون اگر این دو هدف برای کاربر در وب سایت مهیا باشد اما کاربر نتواند به آن ها دسترسی داشته باشد درحقیقت شما به هدف خود نرسیده اید.

طراحی سایت شرکتی :

طراحی اختصاصی وب سایت شرکت نمایشگاهی شکوفامهر که وب سایت های شرکت های نمایشگاهی با اصول خاص گرافیکی پیاده سازی می شود.

آدرس سایت

https://bit.ly/3bmTfSq

Asp.net

90%

Html5

100%

Css3

75%

Jquery

95%

Sql Server

65%

نظر خود را ثبت نمایید: