مجتمع فرهنگی آموزشی اوقاف

مجتمع فرهنگی آموزشی اوقاف

طراحی : آرپی

طراحی وب سایت مذهبی

طراحی وب سایت های مذهبی و سازمانی همیشه دارای گرافیک ساده ای بوده است . که این مورد در سایت مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف نیز رعایت شده است.

 

 

مجتمع فرهنگی آموزشی اوقاف:

پایگاه اطلاع رسانی سازمان اوقاف و اور خیریه استان قم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

آدرس سایت

http://mfpo.ir/

Asp.net

90%

Html5

100%

Css3

75%

Jquery

95%

Sql Server

65%

نظر خود را ثبت نمایید: