تبلیغات پولی و کلیکی:

اگر کسب و کار شما این اهداف را دارد:
•    کسب ترافیک محلی
•    کاهش فروش تلفنی
•    افزایش سفارشات از فروشگاه آنلاین شما
•    افزایش لیست مخاطبان و مشتریانتان
•    افزایش اقدام و عمل بازدیدکنندگان روی وب سایت شما
بنابراین تبلیغات کلیکی مناسب کسب و کار شماست!


هر کلیک از طریق تبلیغات پولی شما چه مقدار سود می تواند برای کسب و کار شما داشته باشد؟
•    به مشتریان بالقوه و یا مشتریانی که آماده خرید هستند می رسید.
•    مخاطب درست را مورد هدف قرار می دهید تا به تبدیل بیشتری برسید.
•    نتایج قابل اندازه گیری با بازده بالاتر
بازاریابی موتور جستجو با آرپی فراتر از تبلیغات سنتی با پرداخت هزینه برای هر کلیک است. ما سرنخ ها را با ایمیل ها، فرم ها و لندینگ پیج یا صفحه فرود ردیابی می کنیم و سپس ترافیک را به سایت شما از طریق لیست های پرداخت شده فراهم می کنیم و تبدیل را افزایش می دهیم.

 

تبلیغات پولی و کلیکی

نظر خود را ثبت نمایید: