ایمیل مارکتینگ (Email Marketing):

آیا ایمیل مارکتینگ هنوز هم موثر است؟

اگرچه ایمیل مارکتینگ یکی از قدیمی ترین اشکال ارتباطات دیجیتالی است، اما استفاده از ایمیل، هنوز هم برتری دارد. مطمئناً روش های جدیدتری برای برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان وجود دارد. روش های ارتباطی مانند رسانه های اجتماعی، چت زنده و بسیاری دیگر. با این حال، با تعداد کاربران بیش از 4 میلیارد نفر، ایمیل پادشاه کانال های بازاریابی است. علاوه بر این، بازاریابی ایمیلی دارای ROI بسیار خوبی است، به این معنی که سزاوار آن است که در جعبه ابزار هر بازاریابی جایگاهی داشته باشد.

 

ایمیل مارکتینگ (Email Marketing)